Ovidiu Bârsan

Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori!

Ovidiu Bârsan

Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori!

Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori!

Ovidiu Bârsan

Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori!

Câștigă meciul cu tine însuți și vei deveni un adevărat selecționer de valori!

Marginalii de pe „filele” sufletului

Colț de gând…

S-au întâlnit pe-un colț de gând,
„Suflet frumos” cu „suflet blând”.
Și se plimbau mergând la pas,
Prin toamna ce le-a mai rămas.
Aveau atâtea să își spună,
Câte în soare și în lună,
Dar ei doar se plimbau duios,
Sufletul blând și cel frumos.
Ei își spuneau în sinea lor,
În doi e totul mai ușor,
Dacă mereu sunt gând la gând,
Suflet frumos și suflet blând.

Într-un târziu suflet frumos,
Privind la frunze ce cad jos,
Pe suflet blând îl întreba,
Nedumerit în sinea sa:
-Cum poți să fii atât de blând,
Când peste tot sunt nori și vânt?
Dar suflet blând și curajos,
Îi spuse lui suflet frumos:
-Eu nu am fost atât de blând,
De când cutreier pe pământ,
Dar viața m-a făcut sa fiu
Blând, răbdător, dar totuși, viu.
Dar tu? Cum ești așa frumos?
Când toate parcă-ți sunt pe dos.
Mereu lovit cu vorbe grele,
Însingurat sub cer cu stele.
-Eu sunt frumos fiindcă iubesc,
Tot ce e simplu și firesc,
Iubesc și câmpul plin cu flori,
Și ploaia care cade-n zori.

Și-așa frumos își povesteau,
Câte pe suflet ei aveau,
Pribegi prin vise și prin gând,
„Suflet frumos” și „suflet blând”.
(Autor neidentificat)

Marginalii de pe „filele” sufletului

Oamenilor le este dat să se întâlnească unii cu alții. Înțelegem de aici, firește, că întâlnirile nu stau sub zodia hazardului, ci sunt de-a dreptul evenimente care ne marchează existența.
Cu toate acestea, întâlnirile adevărate se petrec dincolo de eveniment, mai presus de vizibil, concret sau verbal. De fapt, o întâlnire autentică este înainte de toate o adecvare sufletească, o „simfonie” între două suflete cu „acordaj” fin dar diferit, cu tonalități minore sau majore și cu predispoziții spre armonii dintre cele mai încântătoare.

Aș îndrăzni să scriu mai apăsat, dar în același timp și cu o caligrafie responsabilă, că în „gramatica” unei întâlniri simfonice sau armonioase, subiecții implicați nu iau primplanul. El revine acțiunii susținute a acestora de a „metaboliza” întâlnirea lor într-o veritabilă sărbătoare a spiritului sau într-un neuitat festin regal al inimii, în cadrul cărora se nasc însoțirile de-o viață, prieteniile trainice, durerile vinovate și nevinovate ale iubirii, dar și suspinurile de dor. Cu alte cuvinte, întâlnirile între subiecții neimplicați lăuntric mor în fașă, pe când cele între spirite dăinuie în eternitate. Orice spirit este un Univers aparte de trăiri și simțiri, dar și de întâlniri miraculoase care trasează căi sau orbite neintuite. Ceea ce trăim noi la nivelul percepției exterioare este doar un procentaj scăzut din tot ceea ce înseamnă bucuria întâlnirii cu celălalt în inima sau sufletul nostru. De altminteri, acolo, în lăuntrul nostru, înmugurește, se „coace” și se maturizează orice mare întâlnire.

Dar ce înseamnă o întâlnire grandioasă? Aici răspunsurile pot varia de la caz la caz. A fi categoric în aserțiuni tocmai acum e semn de bățoșenie auctorială, dacă nu cumva și de mediocritate cu pretenții de scenă. Dar, totuși, câteva direcții de opinare, cu caracter general, bătătoresc curajos o cale.

Astfel, dintre ele, se remarcă convingerea că există întâlniri purtătoare de destin care te așează în matca ta, te situează constructiv la locul tău sau descoperă în tine frumuseți ignorate sau pensionate prea devreme. Întotdeauna Cineva va exista și pentru întâlnirea cu tine, iar providențialul va alinia viața de așa manieră încât căile voastre să aibă un punct de întâlnire, dar mai ales o însoțire fermecătoare a două mâini, două inimi și două vibrații lăuntrice. Neîndoielnic, acum, două suflete, „suflet frumos” și cu „suflet blând” se îmbrățișează inițiatic, dezvăluind o întâlnire care nu poate dăinui fără concurențialul sănătos dintre frumos și blând. O frumusețe fără blândețe devine capriciu ostentativ, iar blândețea fără frumusețe o ștearsă ornamentație. De aceea, fii tu însuți/însăți! Exact așa cum ești te va iubi cineva! Nu cerși lumii nimic, căci toți cei care cerșesc vor primi doar resturi. Viața nu are nici un sens dacă se bazează doar pe resturi! E a ta! Întreagă! Cinstește-o! Și va avea un rost!

Apoi, este însemnată și întâlnirea care te sporește ființial, te duce mai departe. Aceasta nu operează cu îngrădiri și imperative. Nu e predispusă să aplice predici moralizatoare zaharisite și evlavioase. Dimpotrivă, te dislocă din zona de confort în care te-ai instalat, te pune la treabă și n-are afinități înspre zona fentei și a diletantismului.
De bună seamă, avem de-a face și cu întâlniri frivole, fără impact lăuntric și total neangajante. Ele rămân „file” neiscălite și arhivate în „dosarul” Vieții.

Ovidiu Bârsan

Adaugă un comentariu

comentarii
Ovidiu Bârsan

Postări recente

Arhivă

Categorii